simple web creator

המוציא | ללמוד | ללמד

המוציא הוא פרויקט חדש פרי יצירת בני מסלול של גרעיני נח”ל של הצופים. הוא קם במטרה לייצר מאגר של הרצאות וסדנאות המועברות על ידי בני ובנות המסלול – למען בני ובנות המסלול ולשינשינים.

פרויקט המוציא

קומונות\גרעינים מחפשים העשרה חיצונית ונתקלים במכשול תקציבי שמונע מהם ללמוד ולהתפתח. לכן, בני הגרעין של התנועה החליטו לתת פתרון – והנה הוא כאן!

צור קשר

יש לך פעולה מדהימה לשלוח למאגר הפעולות? את.ה מוכשר.ת במשהו ומעוניין.ת להעביר בו סדנה? צרו קשר בתחתית העמוד!

איך זה יעבוד?

המוציא נוצר כדי לפרוס בפניכם את כל הסדנאות, הפעילויות וההרצאות שבני ובנות המסלול יכולים ורוצים להעביר לגרעינים אחרים. לכל העשרה יהיה הסבר, דרכי התקשרות ומידע נוסף שיהיה רלוונטי לדעת מצד הגרעינים שרוצים להזמין את המעשיר.ה להרצות.

עלויות כספיות

ככלל, עלויות הסדנאות וההרצאות תלויות באדם המעביר אותן. כמובן, שעלות האטרקציה לא תהיה כשל הרצאה חיצונית של אדם זר ואחת ממטרות הפרויקט הן לייצר מאגר העשרות שיתאים לקבוצות המוגבלות בתקציב. על מנת לברר עלות מדויקת יש לפנות אל מעביר/ת האטרציה.

אהלן, אני מייסד הפרויקט והאתר. בדיוק תופסים אותי בפרק משימה!
טלפון: 052-4660466
אימייל: hamotzinahal@gmail.com
אשמח לשמוע הצעות לשיפור

איתי ענבר

גרעין נובה

פרויקט "המוציא"